Garanti

Garanti

  •  De flesta av fordonen är bara ett par år gamla och har därför fortfarande gällande garanti ifrån tillverkaren, vilken varierar emellan två till sju år. Garantin för begagnade bilar utgår vanligtvis ifrån återförsäljaren och även ytterligare utökning av garantin är också tillgänglig till resonabla priser.

  • Garantin gäller världen över, precis som för ett fordon du köper i ditt hemland. Om ditt fordon behöver underhåll inom garantitiden så kontaktar köparen en lokal, auktoriserad återförsäljare. Tekniker undersöker fallet och skickar rapporten till garantiutgivaren som validerar begäran och ger tillstånd för reparation och kompensation. Vi hanterar dessa fall som en del av våra importfunktioner för våra kunder.

loading