Process för import

Importprocessen lyder som följer:

01
Sökning efter fordonet på marknaden, definition av priset samt tillval, beslut angående pris
02
Upprättande av köpeavtalet och signering
03
Betalning av kostnader för köpet
04
Teknisk och historisk kontroll av fordonet, köp av fordonet
05
Översändning av köpeavtal till köparen, köparen signerar och returnerar till säljaren, överföring av handpenning (vanligtvis 10% av köpekostnaden) / full betalning till säljaren
06
Avtal gällande leveransvillkor med kunden, förare / kund och avhämtning / transport
07
Betalning av återstående belopp för fordonet via banköverföring eller vid avhämtning
08
Köp av tillfälliga registreringsskyltar (ej vid biltransport)
09
Avhämtning och leverans för köparen. I det fall köparen inte är den som hämtar fordonet krävs fullmakt
10
Leverans av fordonet tillsammans med dokumentation
loading